Členství ve společnosti

Členství v České společnosti pro vědeckou kinematografii je možno rozdělit do následujících kategorií:

  • Členství individuální - forma členství pro individuální (fyzické) osoby, kteří se zabývají problematikou, na kterou se zaměřuje činnost společnosti a chtějí v rámci společnosti tuto činnost rozvíjet,
  • Členství kolektivní - forma členství pro organizace, které se zaměřují ve své činnosti na podobnou problematiku, kterou se zabývá činnost společnosti, mají zájem a chtějí v rámci společnosti tuto činnost rozvíjet,
  • Členství čestné - forma členství pro členy společnosti a další význačné osobnosti, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji společnosti a vědních oblastí, na které se zaměřuje činnost společnosti.