Historie společnosti

Československá společnost pro vědeckou kinematografii (ČSVK) byla založena v Praze v roce 1924 a jejím prvním předsedou byl prof. Vojtěch. Brněnská pobočka této společnosti byla založena v Brně dne 27. března 1933 a jejím prvním předsedou se stal prof. Josef Velíšek a jako místopředsedové byli zvoleni prof. Vladimír Úlehla a doc. Jan Uher.

Jednatelem společnosti byl doc. Jaroslav Bouček. ČSVK vyvíjela, na tu dobu, rozsáhlou činnost po celé republice. Dne 17. června 1966 byla na valném shromáždění ČSVK společnost přiřazena k Československé akademii věd jako její vědecká společnost. Předsedou se stal prof. Jan Calábek.

Po rozpadu České federativní republiky byla v roce 1997 společnost přejmenována na Českou společnost pro vědeckou kinematografii a v současné době aktivně působí ve své odborně-vzdělávací činnosti.

V roce 2007 byla též slavnostně otevřena Síň vědecké kinematografie v prostorách Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, na jejíž půdě vznikaly již v polovině minulého století významné filmy převážně zásluhou čestného člena společnosti prof. Calábka (1903-1992).

Tolik v krátkosti o historii společnosti, která patří k nejstarším vědeckým společnostem v našem státě.

V současné době společnost nadále pokračuje v aktivní činnosti a má celkem čtyři odborné sekce a to:

  1. Sekce výukové a vědecké televize
  2. Sekce aplikované optiky a mikroskopie
  3. Sekce společenskovědního filmu a videa
  4. Sekce obrazové analýzy a digitální fotografie