Vydávané publikace

Česká společnost pro vědeckou kinematografii v rámci vědecké, odborné vzdělávací a společenské činnosti jednotlivých odborných sekcí vydává pravidelně několik typů obecně multimediálních publikací.

V minulosti se jednalo především o Bulletin České společnosti pro vědeckou kinematografii (dříve Bulletin Československé společnosti pro vědeckou kinematografii).

Dále se jedná o sborníky z odborných konferencí a seminářů, pořádaných nebo spolupořádaných jednotlivými odbornými sekcemi společnosti. Z posledního období lze jmenovat např. následující:

Sborník přednášek Aplikovaná optika a mikroskopie 2010

 • program v PDF
 • Novák, J. - Novák, P. (ed.): sborník přednášek Aplikovaná optika a mikroskopie 2010
 • Praha: ČVUT v Praze, 2010. ISBN: 978-80-01-04662-3. – tištěná forma i CD sborník

Sborník přednášek Moderní metody a přístroje v oční optice 2009

 • program v PDF
 • Novák, J. - Novák, P. (ed.): sborník přednášek Moderní metody a přístroje v oční optice 2009
 • Praha: ČVUT v Praze, 2009. ISBN: 978-80-01-04396-7. – tištěná forma i CD sborník

Sborník přednášek Aplikovaná optika a mikroskopie 2008

 • program v PDF
 • Novák, J. - Novák, P. (ed.): sborník přednášek Aplikovaná optika a mikroskopie 2008
 • Praha: ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04101-7. – tištěná forma i CD sborník

Sborník přednášek Aplikovaná optika a mikroskopie 2007

 • program v PDF
 • Novák, J. - Novák, P. (ed.): sborník přednášek Aplikovaná optika a mikroskopie 2007
 • Praha: ČVUT v Praze, 2007. 81 s. ISBN 978-80-01-03803-1. – tištěná forma i CD sborník

Sborník přednášek Optický seminář 2006

 • program v PDF
 • Novák, J. - Novák, P. (ed.): sborník přednášek Optický seminář 2006
 • Praha: ČVUT v Praze, 2006. 50 s. ISBN 80-01-03604-9.

Sborník přednášek Mikroskopie 2004

 • program v PDF
 • Mikš, A. - Novák, J. (ed.): sborník přednášek Mikroskopie 2004
 • Praha: ČVUT v Praze, 2004. 61 s. ISBN 80-01-03170-5.

Sborník přednášek Mikroskopie 2002

 • program v PDF
 • Mikš, A. - Novák, J. (ed.): sborník přednášek Mikroskopie 2002
 • Praha: ČVUT v Praze, 2002. 108 s. ISBN 80-01-02580-2.

Sborník přednášek Mikroskopie 2000

 • program v PDF
 • Mikš, A. - Novák, J. (ed.): sborník přednášek Mikroskopie 2000
 • Praha: ČVUT v Praze, 2000. 85 s. ISBN 80-01-02244-7.

V případě zájmu lze některé ze sborníků objednat na adrese:

 • Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 • 166 29 Praha 6, Thákurova 7
 • Tel.: +420 224 354 948
 • Fax.: +420 233 333 226
 • E-mail: miksat.giffsv.cvut.cz