Členství individuální

Kdo se může stát členem

Dle stanov České společnosti pro vědeckou kinematografii (ČSVK) se individuálním členem může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický a odborný pracovník, student nebo jiná osoba, která aktivně pracuje a vykazuje tvůrčí nebo zájmovou činnost v uvedených oborech, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly ČSVK a je ochotna zúčastnit se svou činností na jejich plnění.

Vznik členství

Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na jeden rok. O přijetí rozhoduje předsednictvo hlavního výboru ČSVK. Každý člen se může zúčastnit činnosti v jedné nebo v několika sekcích nebo odborných skupinách. Individuální členství v ČSVK zaniká písemným prohlášením člena, že z ČSVK vystupuje, nebo nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let, ač byl člen o zaplacení upomenut.

Příspěvky pro individuální členství

Roční příspěvky pro individuální členství v České společnosti pro vědeckou kinematografii jsou následující:
  • Individuální člen - řádný členský příspěvek: 100 Kč
  • Individuální člen - důchodci, studenti: 50 Kč

Získání individuálního členství

Pro získání individuálního členství v České společnosti pro vědeckou kinematografii je nutné vyplnit přihlášku buď ve formě on-line elektronického formuláře nebo stáhnout přihlášku v elektronické formě ve formátu PDF a DOC.

V případě použití stažených souborů přihlášky je nutno tuto přihlášku po vyplnění odeslat na emailové adresy (v předmětu uveďte Přihláška ČSVK):

  • miksat.giffsv.cvut.cz
  • infoat.gifcspvk.cz

Je možné též vytištěnou přihlášku zaslat poštou na adresu:

  • Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra fyziky
  • 166 29 Praha 6, Thákurova 7