Členství kolektivní

Kdo se může stát členem

Kolektivním členem se mohou stát organizace nebo společenské organizace a jejich organizační součásti, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky.

Zisk členství

V přihlášce organizace prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit na práci ČSVK. Organizace v přihlášce též navrhne jednoho nebo více členů, kteří budou organizaci, stane-li se kolektivním členem, zastupovat a jednat jejím jménem.

Vznik členství

Členství vzniká přijetím za kolektivního člena. Kolektivnímu členovi je vydán List kolektivního člena České společnosti pro vědeckou kinematografii.

Přihláška

Pro získání kolektivního členství v České společnosti pro vědeckou kinematografii je nutné vyplnit přihlášku buď ve formě on-line elektronického formuláře nebo stáhnout přihlášku v elektronické formě ve formátu PDF a DOC.

V případě použití stažených souborů přihlášky je nutno tuto přihlášku po vyplnění odeslat na emailové adresy (v předmětu uveďte Přihláška ČSVK):

  • miksat.giffsv.cvut.cz
  • infoat.gifcspvk.cz

Je možné též vytištěnou přihlášku zaslat poštou na adresu:

  • Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra fyziky
  • 166 29 Praha 6, Thákurova 7