Členství čestné

Kdo se může stát členem

Čestným členem České společnosti pro vědeckou kinematografii se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník působící v oborech, na něž se zaměřuje činnost společnosti.

Udělení čestného členství

Čestné členství se uděluje na návrh hlavního výboru valného shromáždění společnosti.

Čestní členové společnosti

Doporučujeme navštívit sekci věnovanou čestným členům společnosti.